<<  powrót

Realizując wniosek zgłoszony podczas V Posiedzenia KRIR oraz wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócono się do Ministra o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu “Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, w celu utworzenia podstawy prawnej do wprowadzania naboru wniosków w ramach pomocy covid-19 dla producentów trzody chlewnej w cyklu otwartym.
Poniżej przeczytają Państwo informację przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf pismo KRIR PDF
332 KB
pdf pismo MRiRW PDF
117 KB
<<  powrót