<<  powrót

Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu KRIR w dniu 24 marca br. zwrócił się do MRiRW o ujednolicenie wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem epidemiologicznym, objęcie izolacją.

Zarząd zwraca się o wprowadzenie powyższej regulacji ewentualnie udzielenie informacji, czy zaproponowane rozwiązania zostały przyjęte i kiedy wejdą w życie.

<<  powrót