<<  powrót

Odpowiedź NFOŚiGW na pismo Zarządu KRIR w sprawie folii rolniczych. Zarząd KRIR 6 sierpnia zwrócił się do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie propozycji zmian do programu “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z prośbą o rozpatrzenie możliwości ich uwzględnienia.

W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót