<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o rozważenie możliwości zwiększenia pomocy dla pszczelarzy przezimowanych rodzin pszczelich, biorąc pod uwagę, jak ważną rolę pełnią pszczoły w środowisku naturalnym.

<<  powrót