<<  powrót

Samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w następującej kwestii dotyczącej opłat za czynsz dzierżawny nieruchomości wydzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W Polsce od dłuższego czasu widoczny jest brak dostępności ziemi rolniczej, co skutkuje ciągłym wzrostem kosztów zakupu oraz dzierżawy gruntów. Z tego powodu działki oferowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa cieszą się ogromnym
zainteresowaniem ze strony rolników. W ostatnich latach dyskusja na temat zarządzania zasobami ziemi była ożywiona, zwłaszcza w kontekście trudności na rynkach rolnych, wynikających z pandemii oraz sytuacji na Ukrainie. Dodatkowo, obowiązująca wyliczona stawka czynszu oraz niezwykle niskie ceny pszenicy stwarzają dodatkowe wyzwania dla osób
pracujących w rolnictwie.
W świetle powyższego, Krajowa Rada zwróciła się z apelem do Pana Ministra o obniżenie czynszu dzierżawnego o 30% w odniesieniu do aktualnych stawek czynszów dzierżaw, uwzględniając trwające trudności na rynkach oraz sytuację wojenną na Ukrainie.

<<  powrót