<<  powrót

W dniach 10-15 października br. Zachodniopomorska Izba Rolnicza brała udział w wyjeździe studyjnym na Węgry, pn. “Wizyta gospodarcza zachodniopomorskich producentów rolnych na Węgrzech – wymiana wiedzy z zakresu retencji wód.” W ramach planu działania Karowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem wizyty gospodarczej było odwiedzenie wybranych spośród 5 miejscowości biorących udział w projekcie koordynowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na Węgrzech, zapoznanie się z funkcjonowaniem węgierskiego sektora rolniczego, poznanie programu LIFE-MICACC, który ma na celu poprawę odporności na zmiany klimatu wrażliwych gmin na Węgrzech poprzez zmniejszenie ich zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, wymiana doświadczeń i wiedzy podczas pobytu oraz nawiązanie kontaktów z rolnikami z Węgier, a przede wszystkim porównanie sposobów na retencję wody w rolnictwie. Realizowana operacja skierowana była do rolników z województwa zachodniopomorskiego, kobiet i mężczyzn, osób mieszkających na terenach wiejskich, zainteresowani rozwiązaniami retencji wody, poznaniem nowych rozwiązań technologicznych, poznaniem specyfiki rolnictwa na Węgrzech.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego pierwszego dnia mieli możliwość odwiedzenia Muzeum Rolnictwa w Budapeszcie.

Drugiego dnia uczestnicy wybrali się do miejscowości Batya w ramach programu LIFE-MICACC. Uczestnicy spotkali się z przedstawicielem gminy. Mogli zdobyć wiedzę o problemach ekologicznych – takich jak gwałtowne powodzie, woda śródlądowa (nadmiar) czy susze – oraz rozwiązania, które zostały zaprojektowane i zainstalowane. Innowacyjny model zarządzania i kluczowy cel zaangażowania lokalnych glinianek w adaptację do zmian klimatu jest gromadzenie i zatrzymywanie wody deszczowej w przypadku ekstremalnych opadów deszczu, przy jednoczesnym zapewnieniu infiltracji zatrzymanej wody deszczowej w celu zasilania wód gruntowych w okresach fali upałów i suszy.

Następną gminą była Ruzsa. Model adaptacji osad pagórkowatych narażonych na ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu. Tego samego dnia rolnicy odwiedzili również gminę Rákócziújfalu. Model dla połączonych problemów klimatycznych, w tym śródlądowych nadmiarów wody i susz. Gmina zidentyfikowała swoje dostępne zasoby naturalne — kanały i naturalne obniżenia — i zamierza zaprojektować i wdrożyć środki NWRM w celu wychwytywania nadmiaru wody w okresach zalewowych i deszczówki w okresach ulewnych deszczów oraz zatrzymywania tej wody w celu zmniejszenia ryzyka susz. Poza tym w miejscu nisko położonej uprawy powstanie teren podmokły.

Projekt był dobrą praktyką, ponieważ miał dobrze dobrany program pod względem merytorycznym. Ponadto, w ramach Operacji odbyły się wystąpienia przedstawicieli gmin pilotażowych oraz osób prowadzących małe gospodarstwa oraz przedsiębiorstwa lokalne, które wizytowaliśmy, a dobre tłumaczenie na język polski, pozwoliło uczestnikom na zdobycie rzetelnej wiedzy dot. rozwiązań stworzonych na Węgrzech, w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów wodnych dla poprawy jakości gospodarowania na terenach wiejskich. O sukcesie operacji zdecydowało umożliwienie uczestnikom wyjazdu zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi przez lokalnych przedsiębiorców węgierskich, na rzecz przedsiębiorczości oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie promocji lokalnych zasobów co w dużej mierze stanowi klucz do sukcesu.

Zapraszamy do relacji fotograficznej.

<<  powrót