<<  powrót

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3 został udostępniony projekt wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

PONIŻEJ bezpośredni link

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-dotyczace-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-dla-interwencji-i11-premie-dla-mlodych-rolnikow-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027-w-trakcie-opiniowania

Prosimy o przesyłanie uwag na adres mailowy : izba@zir.pl do biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na załączonym formularzu do dnia 10.01.2023 r.

<<  powrót