<<  powrót

W nawiązaniu do pisma samorządu rolniczego poniżej zamieszczamy interpretację MRiRW dotyczącą stosowania zakazu prowadzenia tej samej uprawy w plonie głównym dłużej niż 3 lata (GAEC 7).

<<  powrót