<<  powrót

Poniżej zamieszczamy wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej do firmy CONCORDIA o zmianę zakresu ubezpieczenia, aby w bieżącym sezonie rolnicy mogli skorzystać z ubezpieczenia gryki w tym Towarzystwie Ubezpieczeniowym oraz odpowiedź w firmy Concordia

<<  powrót