<<  powrót

Zarząd KRIR na wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa o wyjaśnienie w sprawie warunków przyznawania pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, w odpowiedzi czytamy:

Źródło: KRIR

<<  powrót