<<  powrót

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 31 sierpnia 2022 r., w sprawie dostosowania stawek opłat za badanie zwierząt do realnych możliwości małych producentów trzody chlewnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 28 września 2022 r., poinformowało co następuje:

“(…) uprzejmie informuję, że planowane jest dokonanie analizy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. poz. 1672) w zakresie skutków dla podmiotów, a w szczególności dla rolników. Jeśli wyniki takiej analizy wskażą na konieczność dokonania zmian obowiązujących przepisów prawa dotyczących opłat lub należności za kontrole urzędowe, takie działanie będzie realizowane w ramach prac legislacyjnych.”

<<  powrót