<<  powrót

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, że w dniach 24-25 listopada 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje „VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”.   Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego  oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

            Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie jest cyklicznym wydarzeniem objętym od wielu  lat patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również w tym roku CDR wystąpiło  o ww. patronat.

W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkurs jest zachętą dla producentów do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie projektów / produktów / rozwiązań  do ww. konkursu. Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: FORMULARZ KONKURSOWY .

Zgłoszenia projektów konkursowych należy przesłać do dnia 31 października 2022 r. 

Osoby do kontaktu: Mateusz Sękowski, tel. 48 365 69 39,  e-mail: m.sekowski@cdr.gov.pl , Monika Mrożek tel. 48 365 69 35, e-mail: m.mrozek@cdr.gov.pl

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie” pdf, 264KB

2. Program VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie pdf, 22MB

<<  powrót