<<  powrót

Poniżej przedstawiamy uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie

<<  powrót