<<  powrót

Samorząd rolniczy wystąpił do Ministerstwa z wnioskiem posiedzenia KRIR w sprawie w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) dot. wprowadzenia przepisów przewidujących, że pobieranie i rozliczanie składek członkowskich na rzecz spółek wodnych będzie dokonywać jednostka samorządu terytorialnego. W załączeniu odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na powyższy wniosek z posiedzenia KRIR.

<<  powrót