<<  powrót
logo-zir-wpisy

23 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ws. szacowania strat suszowych, w którym uczestniczył wicewojewoda Marek Subocz

W trakcie spotkania z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji rolniczych, instytucji działających w obszarze rolnictwa prowadzono rozmowy poświęcone stratom spowodowanym wystąpieniem zjawiska suszy. Przedstawione zostały największe problemy związane z szacowaniem w ubiegłym roku przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” szkód suszowych oraz ewentualne możliwości ich rozwiązania.

Jednocześnie omówiono również sytuację producentów rolnych związaną z wystąpieniem w roku bieżącym suszy. Raport nr 4 z monitoringu suszy rolniczej (wg stanu na dzień 20 czerwca br.) sporządzony przez IUNG w Puławach wykazał wystąpienie w uprawach zbóż jarych suszy rolniczej 108 gminach woj. zachodniopomorskiego. Ponadto susza wystąpiła w uprawach zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych. kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, tytoniu, warzyw gruntowych.

Źródło:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13929

<<  powrót