<<  powrót

3 grudnia 2023r. w Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie HOMANIT ARENA odbyło się szkolenie połączone z degustacją. Inicjatorem była Rada Powiatowa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej przy współudziale OT KOWR Koszalin i Starosty powiatu Białogardzkiego. Przyzagrodowy chów gęsi jako alternatywa zwiększenia dochodów w gospodarstwie, to jedno z rozwiązań, które może nie tylko uzupełnić budżet gospodarstwa ale również ma walory zdrowotne. Omówienie chowu i przygotowanie degustacji zostało przeprowadzone przez Gospodarstwo „Marianki” Państwa Mirosławy i Bogdana Liczbik z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie bardzo udane, organizacyjnie na najwyższym poziomie i bardzo duże zainteresowanie rolników bez względu na pogodę. Dziękujemy rolnikom za przybycie, organizatorom za przygotowanie, Za gościnność Burmistrzowi Karlina p. Waldemarowi Miśko oraz p. Prezes CTiS w Karlinie p. Emilii Filipowicz.

<<  powrót