<<  powrót

W związku z realizacją szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu (ORWLP w Bedoniu) w porozumieniu z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału wszkoleniach pt. „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”.

Planowane szkolenia odbędą się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów w następujących terminach (do wyboru):

  1. 06-07.03.2023 r.
  2. 13-14.03.2023 r.
  3. 20-21.03.2023 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie oraz podpisanie załączonej karty zgody na udział, a następnie przesłanie jej skanu na adres m.hyzy@bedon.lasy.gov.pl, najpóźniej do dnia 22.02.2023 r., w temacie e-maila wpisując „Szacowanie marzec 2023 Brwinów”.

Limit miejsc dostępnych na każdym szkoleniu wynosi 40 osób.

Decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń, z zachowaniem reprezentacji każdej z grup wskazanych w ustawie. Zgłoszenia, które przekroczą ww. limit zostaną wpisane na listę rezerwową i potwierdzone odrębną korespondencją.

Szkolenie w zakresie wykładów i ćwiczeń, materiałów szkoleniowych, kosztów sali oraz serwisu konferencyjnego finansowane jest ze środków funduszu leśnego. Koszty dojazdu, ew. noclegi i wyżywienie, pokrywają jednostki delegujące.

W przypadku korzystania z noclegów i wyżywienia prosimy o samodzielną rezerwację tych usług w CDR w Brwinowie.

Przesyłamy w załączeniu szczegóły organizacyjno-finansowe wraz z programem oraz harmonogramem szkolenia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

<<  powrót