<<  powrót

aktualizacja 31.07.2023r.

Szanowni Państwo,

Raport strat plonów szacowanych na koniec siódmego okresu raportowania
w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG.


Link do strony: mapy-strat-zwiazanych-z-susza-IUNG_R7_2023.pdf

Powiaty ze stratami powyżej 20% dla zbóż jarych I kategoria glebowa

Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego działają komisje “suszowe” – w gminach, w których rolnicy złożyli wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą.

PONIŻEJ WYTYCZNE DLA KOMISJI:

W załączeniu pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją, iż podpisane zostało Zarządzenie Nr 186/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

Wraz z zarządzeniem, w załączeniu również – do ewentualnego zapoznania się lub wykorzystania :

  • wzór wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem zjawiska suszy (w przypadku szacowania szkód z tyt. wystąpienia innych zjawisk niż susza, należy stosować wcześniejszy wzór wniosku),
  • wzór raportu Gminnej Komisji z oszacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy.
  • pismo ZIR do MRiRW
  • rozporządzenie Rady Ministrów

Powyższe informacje przekazane zostały również do wszystkich gmin naszego województwa oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

<<  powrót