<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 31 marca 2022 r. w Szczecinku odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych tj. Zachodniopomorska IR, Pomorska IR, Kujawsko-Pomorska IR, Lubuska IR oraz Wielkopolska IR. W spotkaniu udział wziął również Wiceprezes KRIR pan Mirosław Borowski.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną stale rosnącymi kosztami oraz niedokończoną sprawą pomocy suszowej zadeklarowanej m. in. publicznie przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka w dniu 3 lutego br. w Barzkowicach.

Podczas spotkania przedstawiciele Zarządów przyjęli wspólne stanowisko dotyczące bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie.

Członkowie Zarządów IR zwracają uwagę na to, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, które pozwolą rolnikom w odpowiedni sposób wykonać prace polowe. Wskazują, iż pomimo wielokrotnych apeli i składanych wniosków o pomoc, w związku z wysokimi cenami środków do produkcji rolnej w szczególności nawozów, producenci rolni nadal są w wyjątkowo ciężkim położeniu. Wspólnie kwestionują funkcjonowanie systemu pomiaru monitoringu suszy rolniczej, dodatkowo zgłaszając uwagi do dotychczasowego Klimatycznego Bilansu Wodnego, a także do wyposażenia stacji meteorologicznych. Wspólnie domagają się zmiany w rozporządzeniu z dnia 6 września 2019 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR o rozdzieleniu produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. W ocenie obecnych przedstawicieli samorządu rolniczego „Zielony Ład” powinien zostać całkowicie wycofany z wprowadzenia w życie, ponieważ w  obecnej sytuacji ograniczenie produkcji rolnej może zagrażać egzystencji rolników. Ze względu na fakt, że nadal nie zmieniła się sytuacja producentów trzody chlewnej, w związku z ASF zaapelowano o wydłużenie terminu „pomocy” dopłat do prosiąt na kolejne lata, tak aby nastąpiła odbudowa stad podstawowych.

W związku z skomplikowaną sytuacją na rynku rolnym związaną również z wysokimi i nieustabilizowanymi cenami nawozów, a także z ich brakiem na rynku konieczne jest podjęcie błyskawicznej próby unormowania cen nawozów przez wprowadzenie rozwiązań finansowych, które pozwolą rolnikom w odpowiedni sposób wykonać najbliższe prace polowe.

            Wspólnie z Zarządami Wojewódzkich Izb Rolniczych domagamy się jednoznacznych działań, aby całe społeczeństwo nie odczuło skutków związanych z nieopłacalnością produkcji rolniczej oraz wywiązania się z podpisanego przez Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka porozumienia zawartego w Barzkowicach dnia 3 lutego br.

<<  powrót