<<  powrót
ZIR logo

W dniu 29 kwietnia br. w siedzibie PZŁ Koszalin „Strzelnica” – Manowo odbyło się spotkanie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z Łowczym Okręgowym w Koszalinie panem Janem Jerzym Kupczakiem oraz członkiem Zarządu PZŁ Edwardem Majewskim.

Spotkanie od krótkiego przedstawienia specyfiki koszalińskiego okręgu łowczego rozpoczął pan Jan Kupczak. Na terenie tego okręgu znajduje się 119 obwodów łowieckich. Myśliwych na koszalińskim terenie PZŁ jest ponad 3038 osób (na dzień dzisiejszy).

Poruszona została kwestia podziału granic dla poszczególnych obwodów z dostosowaniem do granic administracyjnych województwa,  a także przedstawiony został problem podwójnej nuty dzierżawnej płaconej przez rolników do gminy i przez zarządców kół łowieckich do starostów. Porównano dwa modele działania gospodarki łowieckiej na terenie Polski i terenie Niemiec, oraz podjęto rozmowy o zwierzynie chronionej przede wszystkim o bobrach i wilkach , które jak najszybciej powinny być zredukowane.

Zarząd ZIR wraz z Łowczym Okręgowym przedyskutował kolejny raz temat dotyczący „hejtu” społeczeństwa wystosowanego wobec rolników i myśliwych w ramach przeciwdziałania szkodom rolniczym. Należałoby doinformować społeczeństwo o realnym postrzeganiu konsekwencji braku wykonywania redukcji poszczególnych populacji np. dzika, jelenia. Zdaniem przedstawiciela PZŁ myśliwi powinni jako pierwsi być wskazani do wykonywania redukcji zwierzyny chronionej, ale i nie tylko. Dokładnie omówiono metody inwentaryzacji zwierzyny łownej, która niedawno miała miejsce na terenie całej Polski.

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stoi na stanowisku wypracowania innych metod bardziej wiarygodnych dotyczących inwentaryzacji, ponieważ te istniejące to są metody tylko szacunkowe, dodatkowo bardzo niedokładne.

Poruszono również temat zwierzyny w stanie wolnym, która nie ma określonego rewiru bytowania (żurawie, dzikie gęsi, łabędzie), która również stanowi problem związany z żerowaniem i niszczeniem upraw płodów rolnych.

Zwrócono także uwagę na inwentaryzację jeleniowatych szczególnie jeśli chodzi o jelenia. Ważną sprawą jest możliwość strzelania do łani jelenia, która została wprowadzona 2 lata temu. Na chwilę obecną należy doprowadzić do tego, aby zwiększono odstrzał, a także wprowadzono do odstrzału młode ładnie nie prowadzące i zmieniono termin ich odstrzału. Należy odstąpić od selekcji na okres przynajmniej 2 lat, w celu dokonania jak największej redukcji.

Na zakończenie Zarząd omówił bieżącą korespondencję,  która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni, a dotyczyła ona przede wszystkim rozdysponowania nieruchomości dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną, spraw związanych z suszą.

<<  powrót