<<  powrót

W siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, dnia 26 maja 2021 roku Zarząd ZIR spotkał się z przedstawicielami Związku Rolników Uecker-Randow e.V. w Pasewalku.

W pierwszej części spotkania rozmawiano o obecnej sytuacji rolnictwa w naszych krajach, poruszając aspekt trwającej pandemii koronawirusa. W obydwu krajach najbardziej ucierpiał ten sektor rolno-spożywczy, którego szczególnie dotknęły ograniczenia w turystyce, zamykanie restauracji i punktów gastronomicznych. Zamknięcie restauracji i skromniejsze zakupy spożywcze zmniejszyły popyt na świeże produkty, wpływając na dochody producentów i dostawców. Zamknięcia granic oraz kwarantanny spowodowały niedobór siły roboczej w każdej gałęzi rolnictwa. Zauważono również wpływ pandemii na sektor zwierząt gospodarskich ze względu na wzrost cen i ograniczony dostęp do pasz dla zwierząt, a także sektor mleczarski, głównie poprzez zmniejszenie zdolności produkcyjnej z powodu m.in: ograniczeń logistycznych. Na początku pandemii COVID-19 znaczny wzrost popytu nad podażą spowodował wzrost cen rynkowych w porównaniu z poprzednimi latami, które utrzymują się w dalszym ciągu.

Kolejną kwestią była sytuacja związana z występowaniem na terenie Polski ptasiej grypy, wirusa ASF oraz innych chorób zwierząt. Strona Niemiecka stwierdziła, że na tę chwilę nie ma takich problemów ponieważ, na ich terenie populacja dzików została mocno zredukowana. Poruszono również problem szkód wyrządzanych głównie przez zwierzynę łowną, za którą wypłacane jest odszkodowanie. Uwagę poświecono także zwiększającej się populacji wilka oraz żubra na terenach naszego województwa.

Ponadto omówiono temat związany z monitoringiem suszy, gdzie na terenie Polski główny system to teledetekcja, natomiast u naszych niemieckich sąsiadów nie ma żadnych satelitarnych pomiarów, a stację meteorologiczną każdy rolnik może postawić osobiście, ale państwo nie partycypuje w kosztach jej budowy. Ważną rolę w Niemczech odgrywają również polisy ubezpieczeniowe, z których następuje wypłata odszkodowania z powodu suszy. Biorąc pod uwagę jeszcze sytuację pogodową rozmawiano także o przeprowadzaniu melioracji, w Niemczech tworzone są regionalne spółki do spraw wody, na które każdy rolnik płaci składki.

Wspólna rozmowa była także o sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodarstwa, fotowoltaice w rolnictwie, technologii uprawy strip-till, która z roku na rok zdobywa kolejnych zwolenników.

Dyskutowano również na temat związany z koniecznością zmniejszenia stosowania środków ochrony roślin, a także z planem działania na rzecz polityki zrównoważonej gospodarki UE  – tzw. Europejski Zielony Ład.

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót