<<  powrót

Dnia 26 stycznia 2023 roku w Europejskiej Akademii w Berlinie odbyło się spotkanie „Nowocześni razem: Perspektywy po obu stronach Odry”. Zachodniopomorską Izbę Rolniczą reprezentowali: pan Andrzej Karbowy – Prezes ZIR, pan Jerzy Mariak – Wiceprezes ZIR oraz pan Mirosław Ignaszak – Członek Zarządu ZIR.

Podczas spotkania odbyły się wystąpienia połączone z debatą na temat Zielonego Ładu, czyli zmian w rolnictwie promowanych przez Komisję Rolnictwa UE. Nad tym, co mogą one przynieść dyskutowali przedstawiciele różnych środowisk związanych z rolnictwem. Wymiana doświadczeń i materiałów związanych z Zielonym Ładem szczególnie z punktu widzenia hodowców bydła mlecznego oraz najbliższą perspektywą europejskiego rolnictwa były najważniejszymi punktami programu tego spotkania.

Jednym z prelegentów był pan Martin Ziaja prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu, członek Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który przedstawił zgromadzonym prezentację dotyczącą skutków wprowadzenia Zielonego Ładu.

Jak zatem będzie wyglądać rolnictwo i hodowla bydła po wprowadzeniu Zielonego Ładu? Można mówić zarówno o zagrożeniach, jak i o szansach. Zagrożeniami są m.in. wysokie koszty produkcji, brak siły roboczej, problem z akceptacją społeczeństwa, przepisy dotyczące środowiska, weganizm, produkty mlekozastępcze, a także mogące się pojawiać niedobory wody. Szans należy dostrzegać w stale rosnącej i wymagającej wyżywienia populacji ludzi na całym świecie, wysokiej jakości produktów mlecznych oraz w wysokim spożyciu własnym i eksporcie. Jednocześnie zależy zwrócić uwagę na politykę w kraju, która może stanowić zagrożenie dla produkcji mleka lub jej sprzyjać.

Swoimi uwagami dotyczącymi rolnictwa podzielili się również przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej poruszając m.in. tematy związane ze zmianami klimatycznymi  i ich wpływem na szeroko pojętą produkcję rolniczą, zagadnienia związane z wprowadzeniem ekoschematów, które również mogą wpłynąć na poziom intensywności rolnictwa oraz możliwości rozwoju produkcji ekologicznej oczekiwanej przez coraz szerszą rzeszę mieszkańców terenów miejskich.

Z wypowiedzi niemieckich przedstawicieli wynika, że rolnicy generalnie popierają Zielony Ład. Wszystkie organizacje rolnicze mają świadomość, że społeczeństwo tego oczekuje, ale  toczy się wiele dyskusji, żeby od strony naukowej sprawdzić możliwości i zagrożenia oraz dowiedzieć się kto sfinansuje te wielkie zmiany i tę redukcję produkcji i czy koszty będzie musiał ponieść konsument?

Uczestnicy debaty wskazywali najczęściej na to, że wprowadzenie Zielonego Ładu jest zbyt pochopne i powinno zostać ponownie przedyskutowane i odłożone do czasu wyrównania standardów produkcyjnych, zwłaszcza, że wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w UE samowystarczalności żywnościowej w obliczu sytuacji na wschodzie.

<<  powrót