<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych jako gospodarstwa wielorodzinne.

W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że nie jest to możliwe.

Cała korespondencja poniżej.

<<  powrót