<<  powrót

Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uwzględnienie właścicieli gospodarstw agroturystycznych , ubezpieczonych w KRUS, w pomocy państwa w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Departament Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w MRiRW odpowiedział, że zostały już przeprowadzone pierwsze rozmowy na ten temat, a dalsze ustalenia i działania są planowane w najbliższym czasie. Pisma w załączeniu.

<<  powrót