<<  powrót

Drodzy rolnicy!

Zachowanie bioróżnorodności, a tym samym utrzymanie ekologicznych funkcji i procesów jest kluczowe dla rolnictwa. Owady pożyteczne, w tym również zapylacze wspierają pracę na roli poprzez m.in. zwalczanie szkodników oraz zapylanie roślin. Dzięki aktywności owadów zapylających rolnicy otrzymują wyższe plony owoców, warzyw oraz roślin oleistych i białkowych. Według FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) 35% masy żywności na świecie powstaje przy udziale zapylaczy. Dobrostan zapylaczy jest wspólnym celem nas wszystkich. Dlatego warto nawiązać współpracę z pszczelarzem, by działać dla ich dobra.

Zarówno rolnictwo, jak i pszczelarstwo są ze sobą dość ściśle związane. To, dlatego tak ważna jest współpraca rolnika i pszczelarza. Około 74% pszczelarzy deklaruje współpracę z rolnikami, a 65% z nich ocenia tę współpracę bardzo dobrze. Najczęściej polega ona na umieszczaniu uli przy plantacjach oraz informowaniu pszczelarzy o terminach przeprowadzanych oprysków. Bliska partnerska współpraca pszczelarzy z rolnikami ogranicza czynniki ryzyka zagrażające pszczołom.

Dobre praktyki obejmujące wszystkie etapy stosowania środków ochrony roślin – od transportu, przez wykonanie zabiegu ochrony roślin do utylizacji resztek i gospodarowania opakowaniami po zużytych preparatach zaprezentowane są na platformie edukacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin –Akademia PSOR. Znajdziecie tam także najważniejsze informacje dotyczące znaczenia różnorodności biologicznej oraz dobre praktyki współpracy rolników i pszczelarzy. Owady zapylające odgrywają niezwykłą rolę w produkcji żywności. Chroniąc bioróżnorodność dbamy o większe plony i środowisko naturalne. Warto pamiętać, że są one sojusznikami człowieka i jednymi z największych przyjaciół naszych upraw.

Dlatego tak ważne jest stosowanie dobrej praktyki rolniczej z zachowaniem odpowiednich zasad:

  • stosowanie środków wyłącznie oryginalnych dopuszczonych do obrotu w Polsce i tylko zgodnie z instrukcją-etykietą i bezwzględne przestrzeganie wskazanych tam informacji o terminie prewencji dla pszczół;
  • wykorzystywanie do tego celu sprzętu sprawnego technicznie i posiadającego atest;
  • wykonywanie zabiegów wyłącznie przez osoby przeszkolone w tym kierunku i posiadające aktualne zaświadczenie;
  • prowadzenie ewidencji wszystkich zabiegów;
  • niestosowanie środków chemicznych scharakteryzowanych w etykiecie-instrukcji jako toksyczne dla pszczół w pobliżu pasiek lub na uprawach atrakcyjnych dla zapylaczy;
  • prowadzenie zabiegów w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od miejsc zamieszkania, zabudowań gospodarczych jak również pasiek;
  • stosowanie środków ochrony roślin w terenie otwartym tylko wówczas, gdy prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s, co zapobiega znoszeniu cieczy roboczej poza chronioną uprawę;
  • wykonywanie zabiegów jedynie w godzinach wieczornych, po zakończeniu oblotu pszczół.

Rolnicy dysponujący uprawami atrakcyjnymi dla pszczół mogą łatwo skontaktować się z pszczelarzami zainteresowanymi współpracą poprzez lokalne koła i stowarzyszenia pszczelarskie albo po prostu bezpośrednio skontaktować się z pobliskim pszczelarzem. Niezależnie jednak od nawiązania współpracy, w której obie strony określą jej zasady, każdy rolnik ma obowiązek pogodzić wykonywanie zabiegów ochrony roślin z bezpieczeństwem owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. Wskazane jest także powiadomienie pobliskich pszczelarzy o planowanych opryskach, co jednak wymaga wcześniejszego poznania się. Niestety, nadal zdarza się, że rolnicy wykonują opryski w czasie, aktywności pszczół. Taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. Dzięki prowadzonej edukacji z roku na rok świadomość rolników w tym temacie rośnie.

Dobre praktyki pszczelarskie nagradzane są już od 8 lat podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”. Organizatorzy poszukują i nagradzają pasjonatów pszczelarstwa, szerzących wiedzę o pszczołach i produkujących wyjątkowe miody.  Tegoroczny konkurs po raz kolejny obejmie również współpracę pszczelarzy z rolnikami. Organizatorzy konkursu – Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju wraz partnerem konkursu – Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (PSOR), wspólnie przygotowali specjalną nagrodę dla najlepszej pary pszczelarz-rolnik za współpracę przekładającą się na obopólne zyski.

Zgłoszenia duetu rolnik – pszczelarz można przesyłać do 31 sierpnia br.

Zachęcamy do udziału!

<<  powrót