<<  powrót

W związku z wypowiedzią Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskigo podczas rozmowy w Radio Wnet w dniu 9.03.2024 r., która oburzyła rolników Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosował pismo, w którym domaga się domaga się przeproszenia rolników i sprostowania tej wypowiedzi.

W wywiadzie Komisarz Janusz Wojciechowski stwierdził, że rolnicy sami mogą wyrzucić Zielony Ład do kosza, wszystkie przepisy dotyczące ugorowania, ekoschematów czy innych wymagań są dobrowolne. Wystarczy nie złożyć wniosku o dopłaty bezpośrednie i nie podlega się wtedy żadnym rygorom. Wystarczy nie złożyć wniosku o ekoschematy i nie podlega się dalszym ograniczeniom.

Powyższe stwierdzenia nie są prawdziwe. Rolnicy, którzy nie złożą wniosku o płatności bezpośrednie są wyłączeni z wielu form pomocy takich jak inwestycje, młody rolnik, a nawet z pomocy krajowej w wypadku suszy. Pomimo tego podlegają też licznym kontrolom.

Zarząd KRIR przypomina, że dopłaty są rekompensatą dla rolników za spełnianie działań na rzecz środowiska i zarazem dla wszystkich konsumentów wpływając na ceny produkcji i stanowiąc dopłaty.

Źródło: KRIR

Rolnicy oczekują przeprosin od Komisarza ds. Rolnictwa UE (krir.pl)

<<  powrót