<<  powrót

Szanowni Państwo, na prośbę Krajowej Rady Izb Rolniczych informujemy, że zgodnie z ustawą z 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników ( Dz.U.poz. 2290) rolnicy jako grupa zawodowa uzyskali możliwość prowadzenia w piątku i soboty w wyznaczonych, wolnych od opłaty targowej miejscach, sprzedaży produktów rolnych, spożywczych oraz rękodzieł wytworzonych w gospodarstwie rolnym. Według przepisów ustawy do wyznaczonego wolnego od opłaty miejsca prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników jak również do uchwalenia regulaminu określającego godziny i zasady prowadzenia handlu zobowiązane zostały Rady Gmin. Zachęcamy wszystkich rolników do zapoznania się z uchwałami rad gmin w swojej gminie wyznaczającymi miejsca, godziny i regulamin nieodpłatnego korzystania z możliwości prowadzenia w piątku i soboty handlu produktami rolnymi, spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym.

<<  powrót