<<  powrót

Poniżej zamieszczamy projekt zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie pomocy w ramach płatności bezpośrednich przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych realizowanych w ramach art. 69 lit. d rozporządzenia 2021/2115 oraz warunkowości (również w zał.).

W przedmiotowym projekcie proponuje się dodanie nowych wytycznych w zakresie zasad przyznawania płatności dla młodych rolników (rozdział VIII) rolnikom, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie ww. płatności, a następnie zastąpili ten wniosek żądaniem przyznania płatności dla małych gospodarstw. Dodatkowo w projekcie wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie uwag na adres: izba@zir.pl do 05 lutego br. poprzez wypełnienie tabeli zamieszczonej poniżej.

<<  powrót