<<  powrót

MRiRW udostępniło projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR) dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Projekt uwzględnia zmiany zaproponowane w uchwałach 45 i 52 dla interwencji I.10.3, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący PS WPR.

Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia dodatkowego kryterium dla rolników, którzy prowadzą chów lub hodowlę świń zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE 2018/848 oraz podniesienia stawek kosztów jednostkowych do poziomu trzeciego kwartału 2023 r. w związku ze wzrostem inflacji i cen materiałów budowlanych.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres mailowy: wytyczne.wis@minrol.gov.pl w terminie 07 lutego 2024 na załączonej tabeli.

<<  powrót