<<  powrót

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin.

Projektowane rozporządzenie uchyla rozporządzenie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin (Dz.U. z 2016 r. poz. 898).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że projekt rozporządzenia wraz z oceną skutków regulacji został zamieszczony na witrynie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

<<  powrót