<<  powrót

Projekt rozporządzenia MRiRW uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith).

Uchylenie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) wynika ze zmiany przepisów UE.

W tym zakresie obowiązują obecnie stosowane w sposób bezpośredni przepisy Unii Europejskiej – rozporządzenie wykonawcze Komisji 2023/1134 z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu, zadomowieniu się i rozprzestrzenianiu się na terytorium Unii organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 i uchylenia decyzji wykonawczej (UE) 2018/638. W załączeniu ulotka PIORIN nt. ćmy Spodoptera frugiperda.

Przesłanie ewentualnych uwag na adres e-mail izba@zir.pl w terminie do dnia 7 lutego br.

<<  powrót