<<  powrót

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że na stronie internetowej Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej powstała Platforma Dialogu z Rolnikiem , która umożliwia wypełnienie przez producentów rolnych, którzy straty w swoich uprawach oceniają wyżej niż wskazują na to raporty IUNG, ankiety dotyczącej strat w plonie.

Dzięki zebranym informacjom Zespół prowadzący monitoring suszy w IUNG-PIB w Puławach będzie miał możliwość ciągłego doskonalenia metod oceny wpływu suszy na kondycję upraw i wielkości uzyskiwanego plonu.

Korzyścią dla rolników będzie możliwość wykonania przez IUNG-PIB weryfikacji zgłoszeń rolników i ewentualnych korekt w systemie. Będzie to miało zastosowanie w przypadku kiedy zarejestrowane zgłoszenia w regionach, system ocenia poniżej wskazań producentów rolnych o istniejącej lub rozwijającej się suszy.

W przypadku niezadowolenia producentów rolnych z wyników raportów dotyczących wystąpienia zjawiska suszy, zachęcamy rolników do wypełnienia ankiety.

Link do ankiety: https://susza.iung.pulawy.pl/straty-ankieta/

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Pismo Wojewody w sprawie ankiety dot. strat w plonie 171 KB
<<  powrót