<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 9 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,  którego uczestnikiem był także pan Stanisław Baliński – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Posiedzenie otworzył Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy, proponując jako pierwsze omówienie przez Zarząd organizacji V Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej VI kadencji, które ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbędzie się w trybie on-line dnia 11 lutego br.

Prezes ZIR poinformował członków Zarządu o odbyciu w ostatnim czasie posiedzeń komisji budżetowej oraz komisji rewizyjnej, w dalszym etapie przeszedł do omówienia planowanych przedsięwzięć jakimi w najbliższym czasie będzie zajmował się Zarząd ZIR. Wśród nich znajdują się m.in. sprawy związane z: projektem budowy stacji meteorologicznych, aplikacją suszową i brakiem możliwości odwołania się od wyliczeń strat, pomocą dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, uregulowaniem spraw związanych ze służebnością przesyłu, Europejski Zielony Ład – nie tylko strategia „od pola do stołu”, ale również strategia na rzecz bioróżnorodności, odbiorem folii rolniczych i problemy związane z ich utylizacją, projektem rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które mają obowiązywać w 2021 roku.

Zarząd ZIR przedyskutował również temat związany z powiększaniem i rozprzestrzenianiem się w zatrważającym tempie populacji wilka (od 1998 roku zwierzę chronione na terenie całego kraju), który pojawia się w bezpośrednim otoczeniu zagród domowych i coraz częściej napada na zwierzęta gospodarskie, a także „wprowadzenie” do lasów rysi na terenie powiatu wałeckiego bez konsultacji  społecznych z rolnikami. Zarząd po raz kolejny postanowił interweniować  w sprawie trudnej sytuacji, producentów warzyw i owoców zaopatrujący dotychczas sektor gastronomii w Polsce.

Członkowie Zarządu na zakończenie omówili korespondencję, która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni, a dotyczyła ona m.in. rozdysponowania gruntów dzierżawionych z KOWR,  wyznaczenia przedstawicieli, którzy będą brali udział w pracach komisji w związku ze zbliżającą się procedurą wydzierżawiania obwodów łowieckich na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz informacji o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.  

<<  powrót