<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 31 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Koła Łowieckiego „Wilk”, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,  Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bobolice oraz pani Agnieszka Curyl-Katholm wraz z mężem.

Posiedzenie rozpoczął oraz poprowadził Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy.

W pierwszej części spotkanie w dużej mierze poświęcone było omówieniu tematu związanego z problematyką stosunków pomiędzy Kołem Łowieckim „Wilk” i zainteresowanymi rolnikami dotyczącego głównie prowadzenia gospodarki łowieckiej na gruntach rolnych wyżej wymienionych właścicieli. W końcowym etapie obie strony zdecydowały się na kolejne spotkanie, które wyznaczono na dzień 6 kwietnia br. na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie.

W następnej części spotkania Zarząd ZIR przeanalizował korespondencję jaka wpłynęła do Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w ostatnim czasie, a także kolejny raz omówił sprawy związane z aktualną sytuacją w rolnictwie. Sytuacja w rolnictwie w dalszym ciągu nie jest najlepsza, ceny nawozów utrzymują się niezmiennie na bardzo wysokim poziomie. Redukcja zakupów i zużycia nawozów oznacza niższą podaż płodów rolnych i wzrost ich ceny. A to z kolei oznacza duże kłopoty rolników prowadzących produkcję zwierzęcą – nasili się tendencja jej likwidacji (szczególnie rynek wieprzowiny). Na rynku trzody chlewnej panuje tragiczna sytuacja. Uruchomiona przez rząd dopłata do loch może nie przynieść wielkich efektów ze względu na swój doraźny charakter. Zaproponowana forma pomocy jest dobrym kierunkiem, jednakże warunki przyznawania tej pomocy wymagają korekt. Pomoc ta powinna mieć charakter długofalowy przynajmniej do końca 2022 roku, a nie jednorazowy. Po wysokich cenach nawozów rolników czeka kolejny cios – kolejna susza. Na polach podczas siewu zbóż i rozsiewania nawozów unoszą się tumany kurzu. Rolnicy z niepokojem spoglądają w niebo, a w wielu regionach naszego województwa rolnicy już widzą symptomy niedoboru wody. Jak wynika z oceny meteorologów z INGW mamy już do czynienia z tzw. suszą meteorologiczną, dlatego też Zarząd ZIR stoi na stanowisku, aby monitoring suszy rolniczej prowadzony był przez IUNG cały rok, a nie jak jest obecnie tylko od 21 marca do 30 września.

           Na zakończenie Zarząd podsumował temat związany z nowym wydzierżawieniem obwodów łowieckich, ponieważ obecne obowiązują do dnia 31 marca 2022 r., a także wrócił do tematu związanego z ubezpieczeniami upraw i zwierząt gospodarskich.

<<  powrót