<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 20 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Podczas posiedzenia połączono się online z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiceministrem Rolnictwa panem Stefanem Krajewskim.

Głównymi tematami rozmów były:

  1. pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (m.in. susza, wiosenne przymrozki, deszcze nawalne, grad),
  2. rozdzielenie produkcji zwierzęcej od roślinnej przy szacowaniu strat – zdaniem Zarządu ZIR najlepszym wyjściem byłby powrót do rozporządzenia z 3 sierpnia 2018 roku, ponieważ brak tego rozgraniczenia przy szacowaniu strat związanych z suszą wiąże się z ogromnymi stratami ponoszonymi przez hodowców. Postulat o zmiany w tym zakresie pojawia się regularnie, jednak póki co problem nie został rozwiązany.
  3. zmiany stawki skupu interwencyjnego, która od lat jest niezmienna i wynosi 101 euro za tonę (unijna cena interwencyjna). Powoduje to, że nie ma chętnych rolników na sprzedaż po takiej cenie.
  4. ekoschematy – na kiedy planowane są wypłaty i jak są one wyceniane?. Zarząd ZIR jest zdania, że należy brać pod uwagę rok gospodarczy, a nie rok kalendarzowy, który zdecydowanie różni się od siebie.
  5. obowiązek ugorowania 4% gruntów rolnych – powinien on być alternatywą możliwą do wyboru przez rolnika. Zarząd ZIR stoi na stanowisku wprowadzenia regionalizacji w tym procesie.

W następnej kolejności Zarząd podjął Uchwałę nr 5/2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2024 rok, po czym zapoznał się z bieżącą korespondencją jaka wpłynęła do Biura ZIR w ostatnim czasie oraz przyjął do realizacji wnioski z posiedzeń rad powiatowych VII kadencji ZIR.

<<  powrót