<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 14 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, którego uczestnikami byli także p. Stanisław Baliński – delegat do KRIR oraz p. Piotr Kopcewicz – mecenas. Ze względu na ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu „Smaki zamknięte w słoiku” obecna była także pani Wanda Wilk – przewodnicząca Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich i w części obrad uczestniczyła pani Krystyna Balcerzak – przewodnicząca RP Myślibórz oraz członkini komisji rewizyjnej.
Posiedzenie odbywające się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid–19 otworzył Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy.
Pierwszym tematem jakim zajmował się Zarząd była ocena i wybór zwycięskich produktów na szczeblu powiatowym w konkursie „Smaki zamknięte w słoikach”. Celem konkursu jest rozwój wiedzy dotyczącej tradycyjnych, zdrowych przetworów domowych. Wojewódzka komisja konkursowa miała bardzo trudny wybór ze względu na specyficzne walory poszczególnych produktów tym samym zadecydowała o przyznaniu jednakowych nagród dla wszystkim uczestników II etapu konkursu.
Kolejnym zagadnieniem omawianym przez Zarząd była organizacja Walnego Zgromadzenia ZIR, które ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną odbędzie się on-line. Zarząd zapoznał się oraz przyjął do realizacji wnioski komisji budżetowej, która odbyła się dnia 9 grudnia. Przeanalizowane zostały także wpływy i wydatki Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za 8 i za 10 miesięcy 2020 roku, które posłużą Zarządowi do przygotowania prowizorium.
Przedstawiciele ZIR będący w Krajowej Radzie Izb Rolniczych zdali relację z posiedzenia KRIR, które odbyło się 9 grudnia 2020 r., w którym udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda. Z planowanych działań na najbliższy czas minister zwrócił uwagę na potrzebę upodmiotowienia gospodarstw, dzięki czemu rozwiązanych zostanie bardzo wiele problemów, a następnym krokiem będzie wprowadzenie nowej ustawy spółdzielczej, która umożliwi tym mniejszym podmiotom stworzenie silnej grupy. W kwestii nowego projektu ustawy o ochronie zwierząt Minister poinformował, że rozważana jest możliwość wprowadzenia projektu jako projektu rządowego.
Zarząd ZIR przedyskutował również temat związany z dramatyczną sytuacją na rynku krajowym trzody chlewnej, gdzie należałoby podjąć działania nastawione na zrekompensowanie strat ponoszonych przez producentów, a także na przywrócenie stabilności.
Członkowie Zarządu na zakończenie omówili korespondencję, która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni, a dotyczyła ona m.in. zgody na stosowanie nawozów azotowych od 15 lutego, rozdysponowania gruntów dzierżawionych z KOWR, oraz granic obwodów łowieckich.

<<  powrót