<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 9 lipca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Spotkanie w dużej mierze poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji w rolnictwie występującej szczególnie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jak podkreślił Zarząd ZIR obecna sytuacja oraz nastroje rolników nie są najlepsze. Z jednej strony widać, że żniwa się rozkręcają, jednakże plony nie zachwycają chociaż „wizualnie” wydawałoby się, że wydajność powinna być większa. Na chwilę obecną ceny też nie są adekwatne do poniesionych kosztów. Z drugiej zaś strony zaobserwować można kolejny raz rosnący brak dostępności niektórych nawozów, a dodatkowa niepewność cenowa na rynku krajowym i zagranicznym stawia rolników przed dylematem kupowania nawozów już teraz czy oczekiwania na zakupy bliżej jesieni. To tylko nieliczne ważne aspekty rolniczego środowiska przedyskutowane na posiedzeniu Zarządu.

Omówiono również zagadnienia związane z bieżącą organizacją biura. Zarząd zapoznał się z aktualną korespondencją, która wpłynęła w ostatnim czasie do ZIR, przyjął do realizacji wnioski z posiedzeń rad powiatowych, a na zakończenie poszczególni członkowie Zarządu przedstawili relacje ze spotkań, w których uczestniczyli.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót