<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 7 listopada br. w biurze Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie nowo wybranego Zarządu, w skład którego weszli: pan Andrzej Karbowy – Prezes, pan Mirosław Ignaszak – Wiceprezes oraz członkowie: pani Danuta Lebioda, pan Jerzy Kopaszewski, pan Władysław Bieniek. W spotkaniu uczestniczył także pan Wacław Klukowski – Delegat do KRIR oraz w części pani Agata Strójwąs – Dyrektor Pomorskiego Biura Regionalnego TUW.

Posiedzenie otworzył i poprowadził pan Andrzej Karbowy – Prezes.  Jednym z głównych tematów spotkania było przedstawienie i omówienie planu organizacyjnego dotyczącego pracy Zarządu w najbliższym czasie. Przede wszystkim ustalono kwestie związane z organizacją spotkań Zarządu, uczestnictwa w konferencjach czy Radach Powiatowych. Uzgodniono również nadzór przedstawiciela Zarządu nad poszczególnymi powiatami. I tak Prezes Zarządu odpowiedzialny będzie za następujące powiaty: policki, choszczeński i goleniowski, Wiceprezes – wałecki, drawski, białogardzki; p. Danuta Lebioda – koszaliński, sławieński, kołobrzeski, szczecinecki; p. Jerzy Kopaszewski – myśliborski, gryfiński; p. Władysław Bieniek – świdwiński, gryficki, łobeski; p. Wacław Klukowski – pyrzycki, stargardzki, kamieński.

Dalsza część posiedzenia w dużej mierze poświęcona była omówieniu aktualnej sytuacji w rolnictwie, szczególnie na rynkach rolnych. Zarząd ZIR zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację na rynku kukurydzy, gdzie sezon zbiorów trwa, a podmioty skupowe nie są zainteresowane jej zakupem od rolników, poza tym cena z każdym dniem spada. Sytuacja na rynku zbóż także jest niezadowalająca, co wynika z nadmiaru ukraińskiego zboża zalegającego w magazynach. Niestety mimo obecnie bardzo niskich cen żyta, poprzednie kwartały były korzystne, przez co średnia z 11 kwartałów wskazała wysoki poziom. Spowodowało to dość znaczny wzrost kwoty podatku rolnego, dlatego też Zarząd ZIR podkreśla, że kwota średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszona przez Prezesa GUS jest za wysoka. Członkowie Zarządu wyrazili swoje niezadowolenie również w stosunku do wysokości opłat weterynaryjnych pobieranych przez Głównego Lekarza Weterynarii lub właściwego powiatowego, wojewódzkiego lekarza weterynarii. Stawki opłat są określone przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r., w których wyszczególnione są kwoty za czynności trwające godzinę i za każde rozpoczęte 15 minut dodatkowo płatne, co jest nie do przyjęcia. Zarząd ZIR wskazuje na konieczność dokonania zmian obowiązujących przepisów prawa dotyczących opłat lub należności za kontrole urzędowe.

W kolejnej części posiedzenia pani Dyrektor Pomorskiego Biura Regionalnego TUW przedstawiła reguły funkcjonowania TUW oraz zasady współpracy z TUW w związku z podpisaną przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą a TUW “TUW” w dniu 15.10.2020 r., umową o utworzeniu ZWC “Pomorze Zachodnie”.

Na zakończenie Zarząd zajął się przeanalizowaniem bieżącej korespondencji, która wpłynęła do biura ZIR.

<<  powrót