<<  powrót

W dniu 30 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej połączone z posiedzeniem komisji budżetowej. Po wspólnym zapoznaniu się z kompletem dokumentów i omówieniu projektu budżetu ZIR, komisja budżetowa zaopiniowała go pozytywnie.

Następnie Zarząd ZIR zapoznał się z bieżącą korespondencją jaka wpłynęła do Biura ZIR w ostatnim czasie oraz przyjął do realizacji wnioski z posiedzeń rad powiatowych VII kadencji ZIR.

<<  powrót