<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 29 marca 2023 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie Zarządu ZIR z Delegatami Związku Rolników Uecker-Randow.

Głównym tematem w trakcie prowadzonej dyskusji były przede wszystkim wyzwania jakie czekają polskie i niemieckie rolnictwo w 2023 roku w sferach produkcji i uprawy roślin.

Jest to niełatwy rok, a dodatkowo z uwagi na wiele czynników przyszłoroczne plony mogą nie być tak stabilne jak dotychczas. Wyzwaniem będą na pewno m.in. warunki klimatyczne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, rosnące koszty zakupu materiału siewnego, nawozów oraz środków ochrony roślin oraz optymalizacja kosztów produkcji (kwestie związane z kosztami paliwa czy energii). Najważniejszym jednak wyzwaniem na najbliższe lata wymieniono konieczność dostosowania się do wytycznych „Europejskiego Zielonego Ładu”, a zwłaszcza prowadzenia produkcji rolniczej w sytuacji wycofania wielu substancji czynnych środków ochrony roślin, co wiąże się z potencjalnymi spadkami plonów. Zdaniem przedstawicieli polskiego i niemieckiego samorządu rolniczego w najbliższych latach kluczowym elementem będzie utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności rolnictwa, z dodatkowym wsparciem finansowym i merytorycznym. Spora część rozmów oscylowała również wokół tematu związanego z wstępnymi założeniami dotyczącymi nowych płatności obszarowych z uwzględnieniem ekoschematów. W tak dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych rozmawiano również o problemie z jakim mierzą się nasi rolnicy, którzy mają trudności ze sprzedażą plonów i opróżnieniem magazynów. Jest to efekt wielomiesięcznego napływu zboża z Ukrainy. Sytuacja już jest bardzo trudna, a podczas żniw może ulec pogorszeniu. Przedłużający się kryzys na rynku zbóż nadwyrężył zaufanie rolników, co doprowadziło m.in. do organizacji protestu na terenie miasta Szczecin. Rolnicy zgromadzeni na akcji protestacyjnej manifestują swój sprzeciw wobec szybko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej rodzinnych gospodarstw towarowych oraz domagają się m.in. równego traktowania między rolnikami polskimi i zagranicznymi.

Podsumowując wymiana doświadczeń dostarczyła uczestnikom obustronnej informacji odnośnie problemów spotykanych w obu krajach, poszerzyła horyzonty i ukazała możliwe sposoby zmagania się z niedogodnościami. Kończąc spotkanie uczestnicy obydwu stron wyrazili chęć do kontynuacji takiej formy współpracy w najbliższym czasie.

W drugiej części spotkania Zarząd ZIR omówił bieżące sprawy związane z organizacją najbliższych posiedzeń i spotkań, przeanalizował korespondencję jaka wpłynęła do biura w ostatnim czasie oraz omówił harmonogram protestu.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

<<  powrót