<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 25 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Posiedzenie rozpoczął oraz poprowadził Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy.

Spotkanie w dużej mierze poświęcone było omówieniu tematu związanego z aktualną sytuacją w rolnictwie, nie tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obecna sytuacja w rolnictwie nie jest najlepsza, dlatego też jak poinformował Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy podczas posiedzenia członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące przede wszystkim wysokich cen środków do produkcji rolnej oraz nadal trudnej sytuacji głównie na rynku trzody chlewnej, pod którym podpisuje się również Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Jak podkreślał wielokrotnie również i Zarząd ZIR notowane od kilku miesięcy drastyczne wzrosty i wahania cen m.in. nawozów azotowych niekorzystnie wpływają na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Prowadzi to do zmniejszenia nawożenia, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, co ostatecznie prowadzi do spadku plonów i jakości upraw.

            Następnie Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy przedstawił obecnym informację z piątkowego spotkania tj. 18.02.2022 r., które odbyło się w Warszawie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Henrykiem Kowalczykiem, gdzie głównie poruszono tematy związane m.in. z: suszą oraz problemami z aplikacją suszową, ubezpieczeniami upraw, szkód łowieckich, opłat redystrybucyjnych, ekoschematów, zadłużeniem rolników – licytacja rolników z nieruchomości.

            Kolejnym poruszonym przez Zarząd ZIR tematem było składanie przez koła łowieckie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich, ponieważ z mocy obowiązujących przepisów (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw) aktualne dzierżawy obwodów łowieckich obowiązują do dnia 31 marca 2022 r. Oznacza to, że rok 2022 jest ostatnim rokiem ich obowiązywania. Podjęcie takich decyzji było konieczne, chociażby dlatego że utrata ważności obowiązującego podziału obwodów przy niedokonaniu nowego podziału zgodnie z podziałem administracyjnym doprowadziłaby do sytuacji, w której w części kraju niemożliwe byłoby prowadzenie gospodarki łowieckiej.

            Po szerokim omówieniu bieżących spraw, Zarząd ZIR zapoznał się ze wstępnym wykonaniem wpływów i wydatków za 2021 rok, po czym na zakończenie przeanalizowano korespondencję jaka wpłynęła do Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w ostatnim czasie.

<<  powrót