<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 19 października 2021r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, którego uczestnikiem był również delegat do KRIR pan Stanisław Baliński oraz w części spotkania uczestniczył mecenas pan Piotr Kopcewicz.  

Posiedzenie otworzył Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy, proponując jako pierwsze podsumowanie wydarzeń jakie odbyły się w ostatnim czasie, w których uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, były to m. in. uroczystość Święta Dziękczynienia za Plony – Dożynki Jasnogórskie, XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA, pikniki : „Festiwal Zbożowy” oraz „Polskie zboża – tradycja i zdrowie”, wyjazd studyjny na Węgry pn. „ Wizyta gospodarcza zachodniopomorskich producentów rolnych na Węgrzech – wymiana wiedzy z zakresu retencji wód”, Jubileusze 25-lecia wojewódzkich Izb Rolniczych.   

Następnie Wiceprezes pan Jerzy Mariak złożył relację z odbytych spotkań i rozmów  przedstawicieli Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z przedstawicielami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. z Ministrem oraz Premierem, gdzie priorytetowym działaniem jest realizacja deklaracji MRiRW o udzieleniu  pomocy finansowej przeznaczonej dla producentów rolnych
z powodu suszy w bieżącym roku. Korespondencja w ww. temacie znajduje się również na stronie www.zir.pl.

Zarząd ZIR kolejny raz omawiał trwające problemy dotyczące zgłaszania szkody spowodowanej suszą w aplikacji. Należy zaznaczyć, że Zarząd zwrócił się do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy z prośbą o przedłużenie terminu zgłaszania szkody w aplikacji do dnia 30 października br. Powodem były m. in. trudności z wypełnieniem wniosku w bardzo źle działającej aplikacji w okresie początkowym. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że nie przewiduje się zmiany określonego terminu składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód.

Na wnioski Izb w kraju m. in. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. gwałtowny wzrost kosztów produkcji, poprzez bardzo wysokie ceny nawozów, warunki powodujące straty w rolnictwie co sprzyja spadkowi dochodu we wszystkich gałęziach produkcji rolnej. Taka sytuacja spowoduje brak stabilności ekonomicznej w gospodarstwach. Brak reakcji naszych władz i instytucji UE może doprowadzić do ograniczenia produkcji rolnej, a w konsekwencji spowodować drastyczne podwyżki cen żywności.

Kończąc posiedzenie Zarząd przeanalizował bieżącą korespondencję, która wpłynęła do biura.

<<  powrót