<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie w dużej mierze poświęcone było omówieniu tematu związanego z zapowiedzianym przez Rząd RP obniżeniem do zera podatku VAT od nawozów kupowanych przez rolników i służących do produkcji rolnej oraz z 23% do 8% VAT od paliw w ramach tarczy 2.0. Zdaniem Zarządu ZIR  nie pomoże to rolnikom, a wręcz spowoduje, że dla „vatowców” takie rozwiązanie nie będzie korzystne, ponieważ dość znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. Rozwiązanie to, które ma przeciwdziałać skutkom podwyżek cen nawozów sztucznych w rzeczywistości okaże się niemożliwe do wykorzystania dla rolników płacących podatek VAT. Obniżkę podatku VAT odczują prawdopodobnie wyłącznie rolnicy ryczałtowi.  Zdaniem samorządu rolniczego, aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych.

5 stycznia 2022 r. KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o rozważenie możliwości uwzględnienia w tarczy antykryzysowej dopłaty do nawozów mineralnych w formie zwrotu do faktury zakupionego przez rolnika nawozu do określonej dawki na hektar w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu. Ceny nawozów w krótkim czasie wzrosły o 300%, a dopłata pozwoli na częściową niwelację skutków wzrostu kosztów produkcji rolnej, a przez to zapewni mniejszy wzrost cent produktów rolnych dla konsumentów i zapobiegnie spadkowi produkcji rolnej.

Pod dyskusję poddano również temat związany z naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR). W tej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Można wnioskować o m.in.: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; budowa lub modernizacja źródeł ciepła czy budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami.

            Kolejno Zarząd omówił również temat związany z ekoschematami, które w nowej odsłonie pojawić się mają w polityce rolnej Unii Europejskiej na lata 2023-2027. Jakie ekoschemty i ile ich będzie w nowej polityce? Ile z nich będą musieli realizować rolnicy? Jak będą warunkowane płatności w nowej WPR? Jakie będą wymagania rolników, w tym dla naszych producentów? To tylko kilka kluczowych pytań wokół zbliżającej się wspólnej polityki rolnej. Zarząd przeanalizował również stawki płatności za poszczególne działania w ramach ekoschematów. 

            Na zakończenie Zarząd poruszył kolejny raz temat związany z Radą Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników). Wspomniano, że  od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony zasiłek chorobowy do wysokości 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy, podwyższeniu ulega też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni. Rozmawiano również m.in. o rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS, składkach emerytalno-rentowych.  

<<  powrót