<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 6 grudnia 2022r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Przed oficjalnym rozpoczęciem posiedzenia Zarządu Pan Prezes ZIR Andrzej Karbowy wręczył kwiaty Pani Danucie Lebioda- Zastępcy Dyrektora Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Pani Danuta Lebioda została odznaczona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości Przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jest to ogromne wyróżnienie dla pracy Pani Dyrektor oraz dla zachodniopomorskich rolników.

Na wstępie Prezes ZIR wraz z Delegatem do KRIR przedstawili tematy, które były poruszane na XIV posiedzeniu KRIR, podczas którego przyjęto stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie. Gośćmi posiedzenia byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł PE, Marek Surmacz – Zastępca Prezesa KRUS oraz Tomasz Kuśnierek – p.o.  Zastępcy Prezesa ARiMR. Było to spotkanie podsumowujące, na którym także przyjęto budżet na przyszły rok. Ponadto głos na posiedzeniu zabrali goście, którzy omówili swoje prezentacje i odpowiadali na zadawane pytania. KRIR wniósł o dalszą pracę nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie możliwości łączenia lat pracy w ZUS i KRUS do nabywania praw emerytalnych oraz proporcjonalnego naliczania emerytur do liczby kwartałów ubezpieczenia w KRUS. Nadto omówiono kwestie dot. nawozów, cen energii, oprocentowania do kredytów i inne.

Następnie Pan Prezes poprosił członków Zarządu aby pokrótce zrelacjonowali spotkania, w których uczestniczyli.

Pan Stanisław Baliński – Delegat do KRIR przedstawił informację z konferencji w Nadarzynie, w której uczestniczyli ambasadorowie m.in. USA, Francji i Niemien. Z toku dyskusji można wysnuć wniosek, że zielony ład nie jest pozytywnie oceniany przez większość krajów. Przeważa pogląd, że należy podejmować działania mające na celu złagodzenie zmian klimatycznych ale nie kosztem rolnictwa i zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego poszczególnych krajów.

Pan Mirosław Ignaszak uczestniczył w Forum rolniczym w Poznaniu. Gośćmi na tym wydarzeniu byli m.in. Artur Balazs – polski polityk, rolnik i działacz, byli Ministrowie Rolnictwa  Pan Marek Sawicki i Krzysztof Ardanowski oraz obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk, którzy wzięli udział w ciekawej debacie na temat przyszłości polskiego rolnictwa na koniec forum.

Nadto Zarząd dyskutował m.in. na temat trudnej sytuacji na rynku zbóż i jaki wpływ ma zboże ukraińskie na obecne uwarunkowania na rynku zbóż oraz o sytuacji na rynku nawozów. Ceny nawozów są bardzo wysokie, co skutkuje obniżeniem opłacalności produkcji. Sytuacja ta w okresie długofalowym z pewnością ograniczy produkcję.

Podjęto również temat monitoringu suszy, który z uwagi na zmieniające się uwarunkowania pogodowe w naszym kraju powinien odbywać się cały rok. Deficyt wody w miesiącach jesiennno-zimowych jest bowiem mocno odczuwalny w marcu, gdy pojawiają się pierwsze raporty suszowe. Założenie, że miesiące zimowe obfitują w wodę jest niestety pozorne. Poruszono kwestie zmian klimatycznych, a co za tym idzie konieczności wprowadzenia korekt wartości progowych KBW. Problematyka niedoboru wody nadal się pogłębia, a system monitoringu suszy w tym aplikacji, nadal nie jest oceniany dobrze – rolnicy wskazują wiele nieprawidłowości w jego działaniu.

Samorząd rolniczy z niepokojem przygląda się obecnej sytuacji w rolnictwie oraz nieprzemyślanym decyzjom, które wpływają negatywnie na gospodarstwa rolne. Zdaniem Samorządu Rolniczego sytuacja w polskim rolnictwie jest bardzo zła i pogarsza się z każdym kolejnym dniem, a próba wprowadzenia w życie „Zielonego Ładu” doprowadzi do upadku wielu gospodarstw.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji pracy biura ZIR.

<<  powrót