<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 4 listopada  2021r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, uczestnikami którego byli: delegat do KRIR pan Stanisław Baliński oraz w części mecenas pan Piotr Kopcewicz.  

Na wstępie członkowie Zarządu przedyskutowali obecną sytuację związaną z cenami nawozów. Wzrost cen nawozów głównie azotowych to obecnie największy problem w rolnictwie, który należałoby rozwiązać. To one znacząco podnoszą koszty produkcji. Jak wskazuje przyjęte przez Krajową Radę Izb Rolniczych stanowisko dotyczące obecnej sytuacji w rolnictwie od żniw gwałtownie wzrosły ceny nawozów, głównie tych podstawowych: azotowych, fosforowych i potasowych. Rolnicy znaleźli się w tragicznym położeniu, ponieważ nie będzie ich stać na zakup dostatecznej ilości nawozów, co spowoduje zmniejszenie plonów. To niezadowolenie oraz obawy mogą przyczynić się do fali protestów. W związku z tak drastyczną sytuacją Grupa Azoty zaapelowała do autoryzowanych dystrybutorów o wsparcie rolników i zabezpieczenie popytu na nawozy na krajowym rynku.

Ponadto Zarząd ZIR kolejny raz omawiał trwające problemy dotyczące tegorocznej suszy, głównie szacowania strat. Podsumowując to była kolejna, następująca po sobie susza na terenie pomorza zachodniego. M. in. problemy z wypełnianiem wniosków w aplikacji suszowej, która „nie widzi” tego, co się na polach rolników dzieje. Taka sytuacja powinna doprowadzić do zmiany systemu szacowania strat suszowych. W dalszym ciągu, zgodnie z przesłanym do ówczesnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem ZIR oczekujemy na realizację działań związanych z pomocą finansową przeznaczoną dla producentów rolnych. Zdaniem Zarządu ZIR należy zmienić przede wszystkim definicję suszy.

Następnie Zarząd podjął rozmowy na temat systemu ubezpieczeń rolników – najważniejszym problemem związanym z ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składek jest zapewnienie “wystarczających środków finansowych w budżecie państwa na zagwarantowanie dopłat dla wszystkich rolników, którzy chcą wykupić polisę ubezpieczeniową”. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że corocznie środki na dopłaty kończą się po kilku dniach kampanii ubezpieczeniowej i większość rolników pozostaje poza systemem dopłat. Wysokość dopłat do składek do wszelkiego rodzaju ubezpieczeń w gospodarstwie powinna być powyżej 65%. Poddany dyskusji również był temat związany z procesem wapnowania gleb. Zgodnie z „Ogólnopolskim programem regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” jeszcze przez 2 lata rolnicy będą mogli korzystać z dotacji do wapnowania gleb. Należy zwrócić uwagę, że dofinansowanie to jest adresowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5), co wyklucza nasze województwo ze względu na podwyższoną statystycznie średnią gruntów.

Kończąc posiedzenie Zarząd przeanalizował bieżącą korespondencję, która wpłynęła do biura, a także zapoznał się z wnioskami skierowanymi przez Komisję Rewizyjną, a następnie udał się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na spotkanie Wojewody Zachodniopomorskiego z przedstawicielem Grupy Azoty z Polic z rolnikami oraz przedstawicielami instytucji okołorolniczych. To kolejne spotkanie, którego głównym tematem była sprawa suszy oraz ogólna sytuacja w rolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także wysokie ceny nawozów.

<<  powrót