<<  powrót

W dniu 4 października 2019r. w Gryficach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Gryfice. W spotkaniu uczestniczyło wielu gości z instytucji współpracujących z rolnikami i izbą rolniczą oraz sami zainteresowani rolnicy. Instytucje reprezentowali między innymi pracownicy ARiMR – Michał Kamiński –zastępca Dyrektora ZOR ARiMR, Joanna Duzinkiewicz – kierownik BP ARiMR w Ościęcinie, Emil Chyjak, Piotr Kich; Pracownicy PZDR w Gryficach: Lidia Boś i Anita Mazur; Przedstawiciele KOWR: Jarosław Staszak- zastępca Dyrektora KOWR OT Szczecin, Agnieszka Łukasiewicz oraz Izabela Symonowicz z sekcji zamiejscowej w Gryficach; Przedstawiciel KRUS PT Gryfice – Remigiusz Kulka; Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach – Zbigniew Gliźniewicz oraz przedstawiciele władz gminnych z gminy Gryfice – Burmistrz Andrzej Szczygieł, gminy Płoty – Zastępca Burmistrza Edyta Podgórska i gminy Brojce – zastępca Wójta – Bartosz Janecki.
Pan Piotr Nadzikiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej przywitał gości oraz rozpoczął spotkanie.
Rozmawiano o możliwości budowy stacji meteorologicznej na terenie powiatu Gryfickiego, której koszt wynosi od 40-60 tys. zł. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele władz gminnych zadeklarowani chęć rozmów na temat budowy stacji. Pracownicy ODR omówili stan przygotowania protokołów suszowych, natomiast pracownicy ARiMR szczegółowo przedstawili program pomocowy dla rolników związany z tegoroczną suszą- wnioski można składać od 3 do 31 października br. w biurach powiatowych oraz inne programy: między innymi, program pomocy z PROW 2014-2020 – od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie. Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Na temat retencji wód wypowiadał się również Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach.
Następnie przedstawiciel KOWR również omówił programy pomocowe dla rolników oferowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz poinformował o rozdysponowaniu nieruchomości w poszczególnych gminach i planowanych restrukturyzacjach.

<<  powrót