<<  powrót

W dniu 28 listopada 2019r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Gryfice. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji około rolniczych: Katarzyna Dziedzik z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krzysztof Duszkiewicz – Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach. Na spotkaniu obecni byli również zainteresowaniu rolnicy. Na posiedzeniu głównym tematem dyskusji i rozmów było omówienie realizacji pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.
Powyższy temat od samego początku wywoływał poruszenie wśród obecnych rolników, którzy czują się oszukani i nie wiedzą jak dalej postępować.
Pani Katarzyna Dziedzik z BP ARiMR w Ościęcinie tłumaczyła, że ARiMR zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami została zobligowana do kontroli wniosków również według obowiązującej kategoryzacji.
Rolnicy stwierdzili, że w takiej sytuacji komisje szacujące szkody były niepotrzebne, skoro obecne obowiązujące protokoły nie są zgodne z prawdą i rzeczywistością i różnią się od tych wypełnianych przez komisje obecne na polu.
Obecni na spotkaniu byli oburzeni działaniem biura powiatowego ARiMR w Ościęcinie, które polega na dzwonieniu do rolników i informowanie o potrzebnie zmiany przez rolnika wniosku. W trakcie spotkania padły propozycje o nowej kategoryzacji gleb, ponieważ obowiązująca absolutnie nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości; komisje powinny mieć przed szacowaniem szkód mapki uwzględniające kategoryzację gleb, stacje meteorologiczne powinny być co najmniej w każdej gminie. Obecni członkowie rady powiatowej oraz zaproszeni rolnicy stanowczo domagali się wyjaśnienia sytuacji, niestety z braku obecności osób kompetentnych do wyjaśnień zdecydowano o ponownym spotkaniu.
Na tym zakończono posiedzenie.

<<  powrót