<<  powrót

W dniu 14 lipca bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Myśliborzu. Pani Przewodnicząca Krystyna Balcerzak powitała zaproszonych uczestników spotkania. W posiedzeniu wzięła udział Pani Karolina Wiśniewska – Kierownik BP ARiMR w Dębnie.

Głównym tematem posiedzenia była susza, która dotyka rolników w kolejnym roku. Rolnicy okazali swoje niezadowolenie co do wypłacanych odszkodowań za 2019r. Rolnicy nie zgadzają się z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG oraz procedurami związanymi
z szacowaniem strat. Pani Kierownik ARiMR przedstawiła zasady szacowania suszy na obecną chwilę – suszę natomiast można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej. Zapewniła również obecnych, że w przypadku problemów związanych z rejestracją oraz obsługą aplikacji biuro ARiMR w Dębnie służy pomocą.

Członkowie Rady Powiatowej podjęli decyzję o nawiązaniu rozmów z Wójtami, Burmistrzami oraz Starostą Myśliborskim odnośnie budowy stacji meteorologicznej na terenie powiatu.

Następnie Rada Powiatowa omawiała sprawy bieżące, temat wytypowania przedstawiciela
do powiatowej rady zatrudnienia został przesunięty na następne posiedzenie.

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót