<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 07 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR
w Kamieniu Pomorskim. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście z instytucji okołorolniczych, między innymi: Beata Wilk – zastępca Dyrektora ZODR, Adrianna Tomczyk – pracownik PZDR Kamień Pomorski, Michał Bociarski – kierownik BP ARiMR
w Nowogardzie wraz z pracownikami biura ARiMR oraz Andrzej karbowy – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Pan Andrzej Caban –Przewodniczący Rady Powiatowej powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu i rozpoczął obrady.

Pierwszym omawianym tematem były ekoschematy.

Pan Michał Bociarski szczegółowo omówił wszystkie ekoschematy, które będą obowiązywać w bieżącym roku. Poinformował, że część ekoschematów jest prosta, natomiast część jest ambitniejsza i trudniejsza do wykonania. Trzeba się bardzo dobrze zastanowić i zaplanować co rolnik planuje wykonać. Należy na pewno wprowadzić systematyczność do swojego gospodarstwa rolnego.

W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

  • obszarami z roślinami miododajnymi
  • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
  • biologiczną ochroną upraw
  • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych
  • dobrostanem zwierząt
  • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi

Następnie Pani Adrianna Tomczyk z ZODR Barzkowice uzupełniła wypowiedź kierownika z ARiMR

Pan Michał Bociarski podkreślił jeszcze, aby rolnicy zwracali uwagę na to czy wniosek został wysłany czy tylko zapisany, warto do niego podejść już wcześniej, przygotować się.

Pani Beata Wilk – zastępca Dyrektora ZODR poinformowała, że trudno jest wykonywać swoją pracę bez przepisów wykonawczych. Są deklaracje z MRiRW, że jeśli będą zmiany to również terminy będą wydłużone. Na stronie jest dostępny harmonogram pracy doradców, staramy się być na bieżąco i jak najwięcej pomagać rolnikom.

Następnym omawianym tematem było omówienie bieżącej sytuacji w rolnictwie.

Prezes Andrzej Karbowy szczegółowo omówił aktualną sytuację, jaka jest w rolnictwie. Począwszy od protestu rolników, który trwa od kilku tygodni, poprzez omówienie postulatów protestujących. Powinniśmy wspierać ten protest, musimy pokazać swoje niezadowolenie.

Pan Mirosław Kozłowski podkreślił również, że ważnym tematem jest również brak możliwości powiększania gospodarstw, rolnicy nie mają szans wziąć ziem, biorą udział w wielu przetargach, są zdesperowani. Dlaczego nie są poruszane tematy ws wyłączeń dzierżawy 30%?

Członkowie rady powiatowej wyrazili swoje zdanie co do aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Na koniec posiedzenia Pan Andrzej Caban złożył życzenia świąteczne zgromadzonym oraz zakończył spotkanie

<<  powrót