<<  powrót

W dniu 29 czerwca bieżącego roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Białogardzie. Pani Przewodnicząca Anna Rydzkowska otworzyła spotkanie i powitała zaproszonych uczestników spotkania. Na wstępie Przewodnicząca omówiła bieżące działania Zarządu ZIR. Głównym tematem spotkania była bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz przygotowanie wniosków na WZ ZIR. W następnej części spotkania omawiano temat budowy stacji meteorologicznej w gminie Tychowo. Gmina wraz z Radą Powiatową złożyła wniosek do IUNG w celu zatwierdzenia zaproponowanej lokalizacji na stację meteo.

Następnie omawiano sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie powiatu białogardzkiego – między innymi: przedłużenia umów dzierżaw, ilość gruntów jakie będą wydane do dzierżawy w roku 2020 i 2021.

W kolejnym punkcie kierownik ODR Białogard przedstawiła sposób zgłaszania suszy. Poinformowała, że każdy rolnik, który będzie chciał zgłosić straty powstałe w wyniku suszy będzie musiał posiadać profil zaufany.

Następnie członkowie rady zgłaszali wolne wnioski oraz omówili sprawy bieżące.

Na tym spotkanie zakończono.

<<  powrót